Poligrafia to dziedzina techniki, w ramach której świadczone są różnorodne usługi drukarskie. Co konkretnie rozumie się pod tym pojęciem?

Usługi drukarskie

Drukiem nazywa się zwielokrotnienie tej samej treści (może nią być zarówno tekst, jak i jakąś grafika) z formy drukarskiej na podłoże drukarskie. Podłożem drukarskim jest zazwyczaj papier, choć druku dokonuje się także na drewnie, szkle, porcelanie czy tkaninie. Usługi drukarskie to nie tylko realizacja tego procesu, ale tez odpowiednie przygotowanie materiałów, które mają zostać wydrukowane, a następnie oprawienie je, zalaminowanie itp.

Druk cyfrowy Szczecin

Punktów usługowych, oferujących druk cyfrowy Szczecin jest bardzo wiele. Czy jest druk cyfrowy? Wraz z rozwojem techniki tradycyjne maszyny drukarskie wymieniane są na nowoczesne technologie wykorzystujące komputer i urządzenia do niego podłączone. Za ich pośrednictwem otrzymuje się druk cyfrowy. Materiał przeznaczony do druku przygotowywany jest w całości na komputerze, stwarza to dodatkowo możliwość dokonania drobnych zmian w poszczególnych odbitkach.